следващ
предишен
елементи

Едновременно влезте във форма и опазвайте околната среда!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Пътуване на разстояние до три километра може да ви отнеме по-малко време, ако ходите пеша, карате колело или дори, ако се качите на автобуса. Ако децата ви придружават, вземете и скейтборд, въже за скачане, ролери, кънки или „бъги борд“ за детската количка! Спомнете си колко весело беше, когато бяхте малки.

Permalinks

Действия към документ