Ät säsongens frukt och grönsaker.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
De smakar bättre och är nyttigare, och deras odling påverkar miljön mindre.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100