Яжте сезонни плодове и зеленчуци.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Те са по-вкусни, по-полезни и отглеждането им въздейства по-малко на околната среда.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100