nästa
föregående
poster

Lämna inte batteriladdaren i eluttaget

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
när du har laddat din mobiltelefon eller bärbara dator. Om du lämnar laddaren i eluttaget fortsätter den att förbruka energi.

Permalinks

Dokumentåtgärder