επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Μην ξεχνάτε να βγάζετε από την πρίζα τους φορτιστές μπαταριών

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
αφού φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τον φορητό υπολογιστή σας. Εάν τους αφήσετε στην πρίζα, συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων