Αστικό περιβάλλον - κύριο δεδομένο 1

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2013
Στην Ευρώπη, περίπου το 75% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, το ποσοστό δε αυτό αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 80 % έως το 2020.
Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας