επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Αστικό περιβάλλον - κύριο δεδομένο 1

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2013
Στην Ευρώπη, περίπου το 75% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, το ποσοστό δε αυτό αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 80 % έως το 2020.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση urban
Ενέργειες Εγγράφων