li jmiss
preċedenti
punti

Ambjent Urban - Fatti ewlenin 1

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Ippubblikat 28 Nov 2013
Fl-Ewropa, madwar 75 % tal-popolazzjoni tgħix f’żoni urbani u dan huwa maħsub li jiżdied għal madwar 80 % sal-2020.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: urban
Dokument ta’ Azzjonijiet