Eвропейска околна среда – Състояние и перспективи 2015: Синтезиращ доклад

Смяна на език
Публикация Създаден 08-01-2015 Публикуван 13-03-2015
Cover Image
Bulgarian (BG)

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 978-92-9213-560-7
: TH-01-15-001-BG-N
: FREE

Свързано съдържание

Data visualisations

Използвани цифри

Related briefings

Related infographics

Свързани публикации

Вижте също

категории: ,
SOER 2015
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100