επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Kατάσταση και προοπτικές 2015: Συνθετικη έκθεση

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 08/01/2015 Δημοσίευση 04/05/2015
This is an old version, kept for reference only.

Go to latest version
Σημείωση: οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες!
Cover Image
Greek (EL)
Downloading: PDF document icon SOER-Synthesis2015-EL.pdf — PDF document, 16.78 MB (17598394 bytes)
Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 08/01/2015 Δημοσίευση 04/05/2015
This is an old version, kept for reference only.

Go to latest version
Greek (EL)

Download

Πληροφορίες παραγγελίας

Order a printed copy on the EU Publications website

: 978-92-9213-542-3
: TH-01-15-001-EL-N

Additional Files

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση soer2015 synthesis, soer2015
Ενέργειες Εγγράφων

Countries and regions