Voda

Zmeniť jazyk

Voda je pre život na našej planéte nevyhnutná. Všetci potrebujú mať dostatočné množstvo čistej sladkej vody, aby mohli prosperovať – naše ekosystémy, spoločnosť aj hospodárstvo. V mnohých častiach sveta sú však vodné zdroje vystavené čoraz väčšiemu tlaku a Európa nie je výnimkou. Ak chceme aj naďalej využívať životne dôležité služby, ktoré naše vodné ekosystémy poskytujú, musíme zlepšiť spôsob využívania vodných zdrojov a hospodárenia s nimi. More

Key facts and messages

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100