ďalej
späť
body

Adaptácia na zmenu klímy

Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete a klimatické riziká ohrozujú jej energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje, finančnú stabilitu a zdravie ľudí. Podľa dnes zverejneného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) mnohé z týchto rizík už dosiahli kritickú úroveň a bez okamžitýcha ráznych opatrení by sa mohli stať katastrofickými.

Publikované: 16. 11. 2023

Viaceré hodnotenia agentúry EEA jasne poukazujú na prepojenie medzi životným prostredím a kvalitou života. Napriek pokroku v posledných desaťročiach znečistenie a ďalšie environmentálne riziká naďalej poškodzujú zdravie ľudí v Európe, pričom zlepšenie stavu nášho životného prostredia a zmiernenie zmeny klímy môžu predstavovať priamy aj nepriamy prínos pre všetkých ľudí v Európe.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu