ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Môžem použiť obsah, ktorý vytvorila EEA, vo svojej práci alebo v produktoch mojej organizácie?

HelpCenter FAQ

Správy, grafy a údaje EEA možno znovu použiť a reprodukovať na nekomerčné aj komerčné účely za týchto podmienok: 

Zdroj (EEA) má byť jasne uvedený. Použitý obsah sa nesmie meniť bez výslovného povolenia EEA. Použitie úryvkov zo správ je povolené, pokiaľ je jasne rozlíšené, čo je materiál EEA. 

Pozorne si prečítajte stránku s právnym upozornením na našom webovom sídle a venujte pozornosť informáciám o autorských právach týkajúcich sa obsahu, ktorý by ste chceli použiť alebo reprodukovať. Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte prostredníctvom našej informačnej služby.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Autorské práva
Akcie dokumentu