Hadicou na polievanie môže vytiecť až 18 litrov vody za minútu.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Namiesto toho použite na polievanie tradičnú kanvu a výrazne obmedzíte plytvanie vodou. Prípadne môžete nasadiť na hadicu rozstrekovaciu pištoľ na regulovanie toku vody.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100