Градинският ви маркуч може да излее 18 литра вода в минута.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Вместо него използвайте обикновена градинска лейка и така сериозно ще намалите загубата на вода. Друг вариант е да прикачите пистолет за поливане на маркуча, за да контролирате водната струя.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100