Spomaľte!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Vedeniu vozidla venujte maximálnu pozornosť a snažte sa predvídať, čo príde. Podľa možností sa vyhýbajte prudkému zrýchľovaniu a brzdeniu. Zníži sa tak spotreba pohonných hmôt.
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100