Намалете скоростта!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Когато шофирате, карайте с постоянна скорост и предвиждайте какво предстои. Избягвайте в максимална степен рязкото увеличаване и намаляване на скоростта. Така ще намалите разхода на гориво на колата си.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100