Намалете скоростта!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Когато шофирате, карайте с постоянна скорост и предвиждайте какво предстои. Избягвайте в максимална степен рязкото увеличаване и намаляване на скоростта. Така ще намалите разхода на гориво на колата си.
Действия към документ