Pomáhajte pri upratovaní svojho okolia.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Každoročne v deň, ktorý bol vyhlásený za Svetový deň životného prostredia, školy a environmentálne organizácie na celom svete organizujú upratovanie okolia. Zapojte sa do niektorej z týchto akcií! Okrem vyčistenia krajiny vo svojom okolí sa dozviete viac informácií o zvieratách, ktoré tam žijú, a rastlinách, ktoré tam rastú.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100