Помогнете за почистването на мястото, където живеете.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Всяка година на Световния ден на околната среда училищата и природозащитните организации по света организират кампании за почистване. Присъединете се! Не само ще направите квартала си по-красив, но и ще научите повече за животните и растенията, които живеят наоколо.
Действия към документ