Dohodnite sa na vzájomnom odvoze autom.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Ak bývate ďaleko od školy, nevozte deti do školy a zo školy každý deň autom, ale dohodnite sa s ostatnými rodičmi na vzájomnej výpomoci a vozte deti striedavo. Ušetríte čas, benzín a pomôžete životnému prostrediu.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100