Gå med i en bilpool!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
I stället för att köra barnen till och från skolan varje dag om du bor långt därifrån, starta en bilpool med de andra föräldrarna och dela ansvaret. Då sparar du tid, bensin och är snäll mot miljön.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100