Activităţi ale AEM

Pagină expirat Data ultimei modificări 2017-02-22
This content has been archived on 2017-02-22, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
AEM sprijină politicile urbane ale UE prin dezvoltarea unor baze de date şi a unor evaluări privind dinamica utilizării terenului în zonele urbane (de exemplu extinderea urbană), aspectele de gestionare urbană durabilă şi problemele specifice de poluare, precum zgomotul şi calitatea aerului. Acest lucru se face prin cooperarea strânsă cu reţelele urbane majore şi alte părţi interesate, care includ acţiuni comune şi schimb de informaţii.

Date

Cu ajutorul datelor Corine privind învelişul terestru AEM a dezvoltat un set de unităţi analitice - Zone morfologice urbane (ZMU). Datele arată gradul de ocupare urbană în Europa, locurile în care se produce extinderea şi cum se realizează aceasta. În combinaţie cu alte date Corine privind acoperirea teritoriului despre schimbări climatice, spaţii verzi şi situri Natura 2000, se poate analiza influenţa oraşelor asupra terenului natural sau a altor tipuri de teren, precum şi calitatea vieţii şi densităţile populaţiei.

Se află în curs de dezvoltare un instrument pentru a integra datele spaţiale ale AEM în alte date urbane funcţionale şi socio-economice, precum Baza de date privind auditul urban (Eurostat şi DG REGIO) şi Reţeaua de Observare a Planificării Spaţiale Europene (ESPON).

În urma Directivei-cadru privind calitatea aerului, AEM colectează date privind calitatea aerului ambiant din aglomeraţiile europene (în jur de 1 700 de oraşe) în AirBase.

Directiva privind zgomotul în mediu impune statelor membre să furnizeze date privind expunerea la zgomot în marile aglomerări. Comisia Europeană a stabilit o bază de date a informaţiilor raportate, susţinută de analizele AEM.

Datele privind tratarea apelor urbane reziduale sunt disponibile în Sistemul european de informaţii privind apele (WISE).

Evaluări

Raportul AEMExtinderea urbană în Europa - Provocarea ignorată oferă prima prezentare detaliată a problemei extinderii urbane, analizând impacturile şi factorii de acţionare, precum transportul şi politicile de stabilire a preţului. Când se vor mai integra şi datele funcţionale şi socio-economice, va fi posibilă studierea acestor relaţii mai detaliat.

Evaluările urbane sunt, de asemenea, incluse în evaluările regulate ale AEM privind poluarea aerului, în rapoartele de stare şi perspective ale acesteia, de exemplu Raportul de stare şi perspectivă 2005, şi alte rapoarte de natură intersectorială.

Împreună cu reţelele europene urbane majore şi părţile interesate, AEM studiază şi relaţiile dintre elaborarea de politici urbane şi europene în contextul provocărilor actuale şi viitoare, precum schimbările climatice, modelele de consum schimbătoare şi schimbările demografice.

 

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100