următorul
anteriorul
articole

Article

Interviu: Cum se poate asigura o tranziție justă din punct de vedere social

Schimba limba
Article Publicată 2023-05-25 Data ultimei modificări 2023-08-29
7 min read
Pactul verde european pune accentul pe principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă, pe asigurarea unei tranziții juste, în crearea unei economii mai moderne, mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor și mai competitive. Ce înseamnă în practică o tranziție justă din punct de vedere social? Am discutat cu Jorge Cabrita, director de cercetare la Eurofound.

Care este misiunea Eurofound?

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) este o agenție tripartită a UE, al cărei rol este de a furniza cunoștințe pentru a contribui la elaborarea unor politici mai bune în domeniul social, al ocupării forței de muncă și al muncii. A fi tripartit înseamnă că aducem laolaltă reprezentanți ai lucrătorilor, ai angajatorilor și ai guvernelor.

Fundația a fost înființată în 1975 pentru a contribui la planificarea și la conceperea unor condiții mai bune de viață și de muncă în Europa. Noul nostru regulament de înființare a intrat în vigoare în 2019.

 

La ce lucrați personal la Eurofound?

Lucrez la Eurofound din 2009. Sunt responsabil de formularea, coordonarea și gestionarea studiilor, sondajelor și publicațiilor la nivel european, precum și de promovarea diseminării rezultatelor prin participarea la dezbateri, conferințe, seminare și ateliere în domeniile tematice ale condițiilor de muncă și relațiilor de muncă.

Printre alte activități, am fost responsabil de diverse activități legate de Observatorul european al vieții profesionale al Eurofound și de Sondajul european privind condițiile de muncă de lungă durată.

Principalele mele domenii de cercetare includ condițiile de muncă și calitatea locurilor de muncă, timpul de lucru și echilibrul dintre viața profesională și cea privată, sănătatea și starea de bine a lucrătorilor, egalitatea de gen și locul de muncă. Mai recent, mi-am extins domeniile de interes pentru a acoperi impactul socioeconomic al tranziției către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv consecințele schimbărilor climatice și ale politicilor climatice asupra calității locurilor de muncă și a muncii durabile.

 

Cum sprijină activitatea Eurofound o tranziție echitabilă din punct de vedere social?

Aș spune că acordarea de sprijin factorilor de decizie care pot modela și pune în aplicare o tranziție echitabilă pentru toți din punct de vedere social este o piatră de temelie  a ADN-ului Eurofound.

Eurofound oferă informații, consiliere și competențe privind condițiile de muncă și munca durabilă, relațiile de muncă, schimbările de pe piața muncii, calitatea vieții și serviciile publice. Acestea sunt direcționate către instituțiile UE, guvernele statelor membre și partenerii sociali de la nivelul UE și de la nivel național, pentru a-i ajuta să elaboreze politici sociale și de ocupare a forței de muncă eficace și reactive.

În plus, caracterul tripartit al Eurofound – cu un consiliu de administrație alcătuit din reprezentanți ai guvernelor, ai lucrătorilor și ai angajatorilor (parteneri sociali) din toate statele membre ale UE – îi sporește capacitatea de a facilita și promova dialogul social în întreaga UE pe baza unor informații, cercetări și analize comparative. Eurofound va continua să desfășoare activități de cercetare care să sprijine o mai bună înțelegere a ceea ce este o tranziție justă, a principalilor factori care contribuie la aceasta și a măsurilor care pot fi luate pentru realizarea acesteia.

 

Care sunt în prezent cele mai mari provocări în realizarea unei tranziții juste?

Ideea unei tranziții juste rezultă din faptul că este posibil ca schimbările necesare pentru atingerea obiectivelor generale legate de schimbările climatice să nu îi afecteze în mod egal pe toți membrii societăților noastre. O tranziție justă către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon implică asigurarea viitorului și a mijloacelor de subzistență ale lucrătorilor, ale familiilor acestora și ale comunităților lor. Este vorba despre angajamentul de a se asigura că „nimeni nu este lăsat în urmă” în timpul acestei tranziții. Aceasta este, în sine, o provocare majoră, dar există multe provocări asociate cu realizarea unei tranziții juste.

 

Care sunt câteva exemple concrete?

Cercetările Eurofound au arătat că există diverse politici, cum ar fi taxele pe carbon, care pot avea efecte pozitive în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar pot avea și efecte distributive regresive. Aceasta înseamnă că tind să afecteze cel mai mult gospodăriile cu venituri mici, ceea ce poate crea noi inegalități sociale sau poate exacerba inegalitățile sociale existente și poate genera „anticorpi” pentru politicile necesare.

Provocarea constă în găsirea unor combinații de politici de atenuare a schimbărilor climatice și politici sociale  reciproc avantajoase, care să țină seama de efectele sociale nedorite. Acestea trebuie să reducă inegalitățile sociale, ducând, totodată, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Printre exemple se numără investițiile în transportul public durabil și la prețuri mai accesibile și mobilitatea activă, precum și sprijinirea celor mai puțin înstăriți în îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor lor.

Citește mai mult: Informarea comună a AEM și Eurofound intitulată „Explorarea provocărilor sociale ale politicilor energetice cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Europa

 

O provocare conexă constă în asigurarea a ceea ce se numește o abordare la nivelul întregii administrații, în cadrul căreia diferitele departamente și ministere fac schimb de informații cu privire la punerea în aplicare și la impactul politicilor climatice, căutând complementarități între politici din diferite perspective. Cercetările noastre au arătat că departamentele guvernamentale în cauză nu sunt întotdeauna implicate în elaborarea planurilor climatice naționale, ceea ce poate duce la efectele nedorite menționate anterior. O bună articulare între diferitele departamente și alinierea diferitelor perspective ale acestora pot contribui la compensarea acestei situații.

 

Unde vedeți cele mai mari oportunități?

În contextul unei tranziții juste, consider că structurile și sistemele de dialog social existente reprezintă una dintre cele mai mari oportunități pentru țări, regiuni și sectoare de a obține de la bun început soluțiile potrivite pentru tranziția necesară.

S-a dovedit că buna funcționare a dialogului social – constând în negocieri, consultări, acțiuni comune, discuții și schimburi de informații între angajatori și lucrători sau organizațiile lor reprezentative – este esențială pentru conturarea dezvoltării economice și a coeziunii sociale. Într-adevăr, există deja numeroase exemple de inițiative la nivel internațional, național, regional și de întreprindere menite să faciliteze tranziția.

Cu toate acestea, este posibil ca participarea lucrătorilor și a angajatorilor să nu fie suficientă pentru a asigura tranziții echitabile din punct de vedere social. Așa cum am constatat în cercetările noastre recente, este necesar să fie implicate și comunitățile locale și regionale, grupurile de lucru și comitetele regionale, organizațiile neguvernamentale interesate, mediul academic etc. Prin extinderea conceptului și a experienței dialogului social – legat în mod tradițional de negocierile și acțiunile lucrătorilor și angajatorilor – la domeniul durabilității, ne putem imagina  cum provocările unei tranziții juste pot fi discutate pe larg în jurul unei mese unde cei cu adevărat afectați de tranziție sau reprezentanții acestora au atât un loc, cât și o voce.

Un obstacol important în calea realizării acestui obiectiv este faptul că practicile și experiența dialogului social nu sunt la fel de avansate în întreaga UE. Dar poate amenințarea existențială cu care ne confruntăm în prezent este o oportunitate de a învăța de la cei cu experiență în dialogul social și de a extinde domeniul de aplicare al acesteia pentru a găsi cele mai eficiente și mai juste soluții pentru tranziție.

 

Care este angajamentul Eurofound față de durabilitate ca instituție?

Din punctul meu de vedere, Eurofound, în calitate de agenție a UE, are un angajament dublu față de durabilitate. Pe de o parte, prin activitatea sa, Eurofound contribuie cu cercetarea și cunoștințele de ultimă generație, care se bazează din ce în ce mai mult pe considerații legate de durabilitatea sistemelor noastre economice, a piețelor forței de muncă și a societăților în general.

Un bun exemplu de astfel de angajament este activitatea pe care am desfășurat-o în jurul ideii de muncă durabilă – care constă în asigurarea unor condiții de viață și de muncă care să sprijine oamenii să se implice și să rămână în câmpul muncii pe parcursul unei vieți profesionale prelungite. Munca durabilă este o aspirație strâns legată de triplul tradițional al pilonilor de mediu, economici și sociali ai durabilității.

Pe de altă parte, ca organizație, Eurofound contribuie la durabilitate și prin activități și inițiative interne care au un impact important asupra mediului său și asupra comunităților învecinate. Un bun exemplu în acest sens este politica de mediu a Eurofound, dezvoltată și realizată sub egida sistemului UE de management de mediu și audit (EMAS).

O astfel de politică exprimă în mod clar angajamentul Eurofound față de gestionarea și îmbunătățirea mediului, precum și față de dezvoltarea durabilă, care, în practică, este pusă în aplicare prin intermediul managementului de mediu și al auditurilor. Acest lucru necesită implicarea personalului în identificarea și punerea în aplicare a îmbunătățirilor și publicarea periodică a indicatorilor de performanță de mediu pe baza unui set standard de indicatori.

 

Jorge Cabrita

Director de cercetare la Eurofound

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului