următorul
anteriorul
articole

Press Release

Austria şi Germania înregistrează cele mai ridicate rate de reciclare – dar creşterea cea mai mare este în Regatul Unit şi Irlanda

Schimba limba
Press Release Publicată 2013-03-14 Data ultimei modificări 2020-11-23
Photo: © James Hadfield
Austria, Germania şi Belgia au reciclat cea mai mare proporţie de deşeuri urbane din Europa în 2010. Deşi, în unele ţări, ratele de reciclare au crescut rapid, Europa încă iroseşte mari cantităţi de resurse valoroase trimiţându-le la depozitele de deşeuri, iar multe ţări riscă să nu îndeplinească obiectivele de reciclare obligatorii din punct de vedere legal.

Într-o perioadă relativ scurtă de timp, unele ţări au încurajat cu succes o cultură a reciclării, prin infrastructură, stimulente şi campanii publice de sensibilizare. Totuşi, alte ţări încă înregistrează decalaje, irosind volume imense de resurse.

Jacqueline McGlade, directorul executiv al AEM

În total, în Europa au fost reciclate, în 2010, 35% din deşeurile municipale, ceea ce înseamnă o îmbunătăţire semnificativă comparativ cu procentul de 23% din 2001. Totuşi, pentru multe ţări, îndeplinirea obiectivelor impuse de UE privind reciclarea a 50% din deşeurile menajere şi deşeurile similare acestora până în 2020 va fi dificilă. Informaţiile provin dintr-un nou raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), care analizează gestionarea deşeurilor municipale solide, formate în principal din deşeuri menajere, în 27 de state membre ale UE, Croaţia, Islanda, Norvegia, Elveţia şi Turcia.

Deşi cinci ţări au îndeplinit deja obiectivul, majoritatea celorlalte ţări vor fi nevoite să depună eforturi deosebite pentru a atinge acest rezultat înainte de termenul-limită. De exemplu, în prezent, se pare că Bulgaria şi România reciclează proporţii mici de deşeuri municipale, astfel încât, pentru îndeplinirea obiectivului până în 2020, creşterea ratei de reciclare în aceste ţări ar trebui să fie mai mare de 4 puncte procentuale pe an în aceşti zece ani – o performanţă pe care nicio ţară nu a reuşit să o atingă între 2001 şi 2010.

Proporţia reciclării deşeurilor municipale din Regatul Unit a crescut de la 12 la 39% între 2001 şi 2010, în timp ce ratele de reciclare din Irlanda au crescut de la 11 la 36% în aceeaşi perioadă. Slovenia, Polonia şi Ungaria şi-au îmbunătăţit, de asemenea, în mod spectaculos ratele de reciclare după aderarea la UE.

Austria înregistrează cele mai ridicate rate de reciclare, respectiv 63%, fiind urmată de Germania (62%), Belgia (58%), Ţările de Jos (51%) şi Elveţia (51%). Odată cu raportul principal, AEM a publicat şi rapoarte individuale de ţară.

Jacqueline McGlade, directorul executiv al AEM, afirmă: „Într-o perioadă relativ scurtă de timp, unele ţări au încurajat cu succes o cultură a reciclării, prin infrastructură, stimulente şi campanii publice de sensibilizare. Totuşi, alte ţări încă înregistrează decalaje, irosind volume imense de resurse. Cererea actuală foarte mare de anumite materiale ar trebui să atragă atenţia ţărilor cu privire la oportunităţile economice evidente pe care le oferă reciclarea”.

Raportul AEM este deosebit de relevant, având în vedere că deşeurile municipale reprezintă, în primul rând, o responsabilitate a sectorului public, iar actuala situaţie economică din multe state membre ale UE impune acordarea unei atenţii sporite modului în care obiectivele de politică pot fi atinse cu cea mai mare rentabilitate.

Raportul sprijină eforturile Comisiei Europene de a ajuta statele membre ale UE să își îmbunătățească performanțele de gestionare a deșeurilor. Documentul va fi lansat astazi, în cadrul unui seminar organizat la Bruxelles cu privire la instrumentele de politică și de infrastructură pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor municipale.

Alte constatări

  • Europa înaintează cu succes în „ierarhia gestionării deşeurilor”, deşi într-un ritm mai lent decât cel solicitat de legislaţie, se afirmă în raport. Cantitatea de deşeuri eliminate la depozitele de deşeuri a scăzut din anul 2001, în timp ce cantitatea de deşeuri incinerate, compostate şi reciclate în Europa a crescut.
  • Reciclarea poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi poate economisi resurse valoroase, deoarece materialele reciclate înlocuiesc materiile prime neutilizate. Din perspectiva ciclului de viaţă, modificarea tratamentului deşeurilor municipale între 2001 şi 2010 a redus cu succes emisiile de gaze cu efect de seră generate de deşeurile municipale cu 56% sau 38 de milioane de tone de echivalent CO2 în UE, Norvegia şi Elveţia, se arată în raport.
  • Prevenirea generării deşeurilor este principala prioritate a legislaţiei UE în domeniul deşeurilor. Deşeurile municipale generate de fiecare cetăţean al UE au scăzut cu 3,6% între 2001 şi 2010. Totuşi, această scădere ar fi putut fi determinată de recesiunea economică, în contextul în care generarea deşeurilor pe cap de locuitor a fost destul de stabilă între 2001 şi 2007.
  • Deşeurile municipale produse de un cetăţean obişnuit din Slovacia au crescut cu 39% între 2001 şi 2010, în timp ce, în Norvegia şi Croaţia, deşeurile municipale au crescut anual cu 30, respectiv 25%. La celălalt capăt al ierarhiei, mai multe ţări au redus cantitatea de deşeuri pe care o generează – printre acestea aflându-se Bulgaria (o reducere de 18%), Estonia (17%), Slovenia (12%) şi Regatul Unit (12%).
  • Norvegia, Irlanda şi Polonia au redus proporţia de deşeuri municipale eliminate la depozitele de deşeuri mai ales între 2001 şi 2010.
  • Îmbunătăţirea ratelor de reciclare se datorează în primul rând tendinţelor de reciclare a materialelor, progresul în ceea ce priveşte reciclarea bio-deşeurilor fiind mai mic.
  • Ţările care au redus cu succes cantitatea de deşeuri eliminate la depozitele de deşeuri şi au intensificat reciclarea au utilizat în general o varietate de instrumente naţionale şi regionale. Acestea au inclus interzicerea depozitării deşeurilor biodegradabile sau a deşeurilor municipale netratate în prealabil, colectarea separată obligatorie a fracţiunilor de deşeuri municipale, instrumente economice precum taxe de depozitare a deşeurilor şi de incinerare şi redevenţe pentru colectarea deşeurilor în scopul stimulării reciclării.

Context

Reciclarea include reciclarea materialelor (de exemplu sticlă, hârtie, metale și materiale plastice) și compostare.

Obiectivul de reciclare de 50% se aplică statelor membre ale UE, Norvegiei şi Islandei. Ţările pot alege dintre patru metode diferite de calcul pentru a raporta conformitatea cu acest obiectiv. AEM a ales o metodă pentru propria sa analiză, astfel încât trebuie reţinut că alte metode pot avea rezultate diferite.

În plus, trebuie reţinut că ratele reale de reciclare în câteva ţări pot fi mai ridicate decât indică datele raportate, deoarece raportările lor actuale exclud deşeurile de ambalaje reciclate provenind de la gospodării. De asemenea, ţările care înregistrează niveluri de reciclare foarte reduse pot solicita o perioadă de derogare pentru atingerea obiectivului.

La data de 04 martie 2013 Eurostat a publicat datele pentru 2011 privind deșeurile municipale, oferind opțiuni suplimentare pentru analiză. Eurostat utilizează categorii ușor diferite față de AEM și, prin urmare, datele nu sunt direct comparabile cu analiza AEM.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului