Kjemikalier – innledning

Endre språk
Side utløpt Sist endret 02.09.2016
This content has been archived on 02.09.2016, reason: A new version has been published

Mennesket har i sin oppfinnsomhet produsert godt over 100 000 nye kjemikalier – stoffer som aldri tidligere har vært del av det terrestriske miljø.

For noens vedkommende, f.eks. stoffer som inneholder tungmetaller og såkalte persistente organiske forbindelser, har vi allerede i mange år visst at de er farlige, mens vi først i den senere tid har blitt klar over faren ved mange andre. For de fleste av disse kjemikaliene vet vi rett og slett ikke hvordan de går gjennom miljøet – om de akkumuleres, sprer seg eller omdannes – og hvordan de påvirker levende organismer i ulike konsentrasjoner.

Vi vet at utslippene av mange farlige kjemikalier er gått ned, men at det er flere områder hvor konsentrasjonene i miljøet fortsatt er for høye. Vi vet også at Europas kjemiske industri vokser raskere enn økonomien sett under ett, noe som øker flyten av kjemikalier gjennom Europas økonomi. Initiativer med sikte på å redusere flyten av kjemikalier må spenne over hele kjeden, primærprodusentene i den kjemiske industri, alle deler av industrien, den enkelte forbruker, avfallssektoren og så videre.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100