neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Varierer forventede endringer i klima fra region til region?

HelpCenter FAQ

Klimaendringene påvirker alle europeiske regioner, men virkningene av farer som flom og tørke på økosystemer, menneskers helse og samfunn varierer fra region til region. EEA oppsummerer de ulike risikoene som følger:

 

High res - CC Adaptation map

Vennligst se vår interaktive webrapport om Europas skiftende klimafarer — en indeksbasert interaktiv EEA-rapport og våre spesifikke nettsider om ekstreme værforhold.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger