neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Kan EEA støtte bedriften min, forskningen min eller prosjektet mitt?

HelpCenter FAQ

EEA engasjerer seg ikke i markedsførings- og formidlingsaktiviteter for forskere, og inngår heller ikke partnerskap med enkeltindivid, forskningssentre eller private selskaper. Vi er dermed ikke i stand til å tilby teknisk eller økonomisk støtte til noen EU-prosjektsøkere eller til partnere som ønsker å utvikle, teste og/eller implementere tekniske løsninger eller markedsføre produkter som kan forbedre miljøet.

 

Vi er likevel forpliktet til å spre informasjon og svare på alle spørsmål om tilstanden til miljøet vårt etter beste evne.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger