neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvorfor trenger vi et bærekraftig mobilitetssystem?

HelpCenter FAQ

Transport står i dag for mer enn en fjerdedel av EUs klimagassutslipp, og dette tallet fortsetter å stige ettersom etterspørselen øker og andre sektorer reduserer utslippene sine. Å bevege seg mot mer bærekraftig mobilitet er derfor avgjørende og betyr å sette brukerne først og gi dem mere rimelige, tilgjengelige, sunne og rene alternativer.

Flere nøkkeltiltak er fremmet på EU-nivå for å øke bruken av rene kjøretøy og alternativt drivstoff, for å legge til rette for et skifte til mer bærekraftige transportformer som jernbane og innlandsvannveier, for å fremme multimodal transport – kombinasjonen av ulike transportformer gjennom en reise – og sykling, gåing og kollektivtransport i urbane områder. For ytterligere informasjon, se seksjon 16.4 om mobilitetssystemet i rapporten Europas miljø – Tilstand og utsikter 2020, og vår orientering om jernbane og vannbåren — best for lavkarbon motorisert transport.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Transport
Dokumenter handlinger