neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvorfor er data for drivhusgassutslipp fra i fjor ikke tilgjengelig?

HelpCenter FAQ

Partene i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) rapporterer årlig på klimagasser for årene mellom 1990 og inneværende kalenderår (t) minus to (t-2), for utslipp og opptak innenfor området som dekkes (dvs. utslipp som finner sted innenfor deres territorier). De nyeste dataene er tilgjengelige på EEAs greenhouse gas data viewer . Proxy-estimat for utslipp av klimagasser for året (t-1) og klimagassutslippsprognoser finnes også. I tillegg er utslipp fra det europeiske kvotehandelssystemet også tilgjengelig med en forsinkelse på 1 år.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger