neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvorfor er data for drivhusgassutslipp fra i fjor ikke tilgjengelig?

HelpCenter FAQ

Partene i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) rapporterer årlig på klimagasser for årene mellom 1990 og inneværende kalenderår (t) minus to (t-2), for utslipp og opptak innenfor området som dekkes (dvs. utslipp som finner sted innenfor deres territorier). De nyeste dataene er tilgjengelige på EEAs datavisningsprogram for klimagassutslipp. Det finnes også proxy-projeksjoner for klimagassutslipp for året (t-1) og projektsjoner for klimagassutslipp. I tillegg er utslipp fra det europeiske kvotehandelssystemet også tilgjengelig med en forsinkelse på 1 år.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger