neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan redusere de helsemessige konsekvensene av varme?

HelpCenter FAQ
Nesten alle dødsfall forbundet med høye temperaturer kan forebygges i en europeisk sammenheng. Overvåking av klimarelaterte trusler kombinert med handlingsplaner for varmehelse og andre lokale tiltak vil være effektivt for å redusere de helsemessige konsekvensene av varme.

EEA-rapporten Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases ser på tiltak for å redusere helseeffektene av varme og smittsomme sykdommer i Europa. Å redusere de helsemessige konsekvensene av varme krever implementering av et bredt spekter av løsninger, inkludert tidligvarslingssystemer, effektive handlingsplaner for varmehelse, opprettelse av flere grønne og skyggegivende områder i byer, hensiktsmessig bygningsdesign og -bygging, og tilpasning av arbeidstider og -forhold slik at folk blir mindre utsatt. Bedre beredskap i helsesektoren og helseinstitusjoners motstandskraft mot klimafarer vil sikre at helsesystemene har kapasitet og kunnskap til å respondere effektivt på økt etterspørsel etter pasientbehandling eller diagnostikk.

  

Til tross for begrenset kompetanse på helseområdet kan EU støtte medlemslandene ved å legge til rette for kunnskapsutvikling og -deling gjennom forskningsprogrammer og spesifikke initiativer som European Climate and Health Observatory og Health Emergency Preparedness and Response Authority. Videre kan reguleringsforslag som de om alvorlige grenseoverskridende helsetrusler også styrke EUs rolle i å utvikle systemer for tidlig varsling og håndtere truslene knyttet til klimaendringer. 

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Helse og miljø
Dokumenter handlinger