neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan påvirker støyforurensing helsen min?

HelpCenter FAQ

Støyforurensing, og spesielt veitrafikkstøy, er en økende bekymring over hele Europa. Langvarig eksponering for støy kan gi en rekke konsekvenser for helsen, blant annet irritasjon, søvnforstyrrelse, negative virkninger for hjerte, blodårer og stoffskifte samt kognitiv svikt hos barn. EEA anslår at miljøstøy årlig bidrar til 48 000 nye tilfeller av iskemisk hjertesykdom så vel som 12 000 for tidlige dødsfall. Det anslås også at 22 millioner mennesker lider av kronisk høy irritasjon, og at 6,5 millioner mennesker lider av kronisk høy søvnforstyrrelse.

 

For mer informasjon, se vår siste rapport Environmental noise in Europe — 2020, besøk støyobservasjons- og informasjonstjenesten i Europa eller se våre landsoversikt for støyforurensning.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Helse og miljø
Dokumenter handlinger