neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan påvirker klimaendringene min helse og mitt velvære?

HelpCenter FAQ
Endrende klimaforhold, og spesielt høyere temperaturer og hetebølger, utgjør flere ulike trusler mot menneskers helse og velvære i Europa.

EEA-rapporten Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases skisserer trusselen fra høye temperaturer over lang tid og viser hvordan disse fører til et større antall dødsfall og redusert produktivitet. Under hetebølger registreres det høyere andeler dødsfall fra hjerte- og luftveissykdommer, spesielt blant sårbare grupper, og virkningen forverres av varmeøyeffekten i byene.  


Klimasensitive smittsomme sykdommer er en annen voksende trussel. Klimaforholdene blir mer egnet for fremvekst og overføring av klimasensitive infeksjonssykdommer som malaria, denguefeber eller vestnilfeber, og øker også risikoen for overføring til tidligere uberørte områder i Europa. Den lengre overføringssesongen og flere bærere øker lokale utbrudd. 


Tilstrekkelige og umiddelbare tiltak er nødvendig for å redusere helsemessige konsekvenser av varme.  

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Helse og miljø
Dokumenter handlinger