neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan kan vi gjøre om avfall til en ressurs?

HelpCenter FAQ

Når vi tenker på å gjøre om avfall til en ressurs, beskriver vi en sirkulær økonomi. Dette er en systemisk tilnærming som ser bort fra den lineære modellen "take-make-waste" og tar i bruk en sirkulær modell hvor verdien av produkter og materialer opprettholdes i økonomien så lenge som mulig. Avfall og ressursbruk minimeres, og når et produkt når slutten av levetiden, blir det reparert, pusset opp, gjenbrukt eller resirkulert for å skape ytterligere verdi.

For å gjøre om avfall til en ressurs, må målene for avfallshåndtering være synkront med målene for en overgang til en sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi blir avfallsindustrien en nøkkelpartner for virksomheter. På denne måten genereres avfallsstrømmer av høy kvalitet for resirkulering og gjenvinning. De viktigste avfallsstrømmene er kommunalt avfall, emballasjeavfall, matavfall, bioavfall og kritiske råvarer.

Lær mer om dette emnet i våre nettsider om ressursbruk og materialer, samt avfall og resirkuleringr.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger