neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan kan jeg sende inn en klage på EU-nivå?

HelpCenter FAQ

I henhold til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, er Europakommisjonen ansvarlig for å sikre at EU-lovgivningen blir brukt korrekt. Enhver kan levere en klage til Europakommisjonen mot en EU-medlemsstat om ethvert tiltak som anses å være uforenlig med fellesskapsretten. For å kunne behandles må en klage imidlertid gjelde en overtredelse av EU-lovgivning fra en medlemsstats side. Se følgende nettsider for mer informasjon: Hvordan sende inn en klage på EU-nivå og Klager, begjæringer og andre kilder til informasjon om overtredelser.

Vær oppmerksom på at du alltid bør kontakte lokale, regionale og/eller nasjonale myndigheter i første omgang

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Støtte til miljøklager
Dokumenter handlinger