neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan kan Europas «Farm-to-Fork»-strategi bidra til å oppnå et miljøvennlig matsystem?

HelpCenter FAQ

Som en del av European Green Deal, vil ”Farm to Fork"-strategien bidra til å redesigne matsystemene våre, som i dag står for en stor mengde med globale klimagassutslipp, bruker mange naturressurser og resulterer ofte i tap av biologisk mangfold og negative helseeffekter. Denne strategien tar sikte på å redusere bruken av plantevernmidler, takle overflødige næringsstoffer og antimikrobiell resistens, samt å øke det økologiske landbruket i EU. Målet er å skape et sunt matsystem, redusere virkningene landbruket har på klimaendringer, reversere tapet av biologisk mangfold og generere mer rettferdige økonomiske inntekter for de som jobber i sektoren. Flere rådgivningstjenester, samt finansielle virkemidler og forskning og innovasjon vil bidra til denne overgangen.

 

Se EEAs artikkel om nye menyer, skiftende landskap – landbruk og mat i Europa for ytterligere innsikt i dette emnet.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Landbruk
Dokumenter handlinger