neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan har korona-relaterte tiltak påvirket miljøet?

HelpCenter FAQ

Nedstengningen og relaterte tiltak iverksatt av mange europeiske land for å stoppe spredningen av COVID-19, har ført til en plutselig nedgang i økonomiske aktiviteter, inkludert en reduksjon av veitransport i mange byer. For å vurdere hvordan dette har påvirket konsentrasjoner av luftforurensning, har EEA utviklet en "viewer" som sporer de ukentlige og månedlige gjennomsnittlige konsentrasjonene av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5).

 

For å sikre at vi forblir på kursen mot et klimanøytralt og bærekraftig kontinent og planet, deler EEA sin kunnskap og legger til rette for en informe rt debatt i sin Post-Corona Planet-hub.

Permalinks

Dokumenter handlinger