neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan håndteres din personlige informasjon hos EEA?

HelpCenter FAQ

EEA implementerer en policy for databeskyttelse som gir et rammeverk for hvordan byrået håndterer personlig informasjon. Det sikrer at din personlige informasjon håndteres på en gjennomsiktig måte, og i fullstendig samsvar med det relevante juridiske rammeverket som angår databeskyttelse i institusjoner og organer innenfor EU. Det har blitt utformet spesifikke personvernserklæringer for hver prosess og operasjon hvor personlig informasjon samles inn, og disse overvåkes nøye av datakontrollørene som er ansvarlige for den relevante behandlingsoperasjonen, såvel sompersonvernombudet (the Data Protection Office) .

For mer informasjon om hvordan din personlige informasjon håndteres ved EEA, og hvordan du kan utøve dine rettigheter, slik som rettigheten til å bli informert om at din personlige informasjon blir behandlet, til å ha tilgang til din egen informasjon og/eller til å endre på feil eller ufullstendig informasjon, vennligst se vår nettside om databeskyttelse.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger