neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvordan er vannkvaliteten i min region?

HelpCenter FAQ

EUs badevannsdirektiv pålegger medlemslandene å identifisere populære badeplasser i ferskvann og kystvann, og overvåke dem for indikatorer på mikrobiologisk forurensning (og andre stoffer) gjennom badesesongen fra mai til september. EEA publiserer denne informasjonen på sin kartviser  for badevannstilstand.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Vann og havmiljø
Dokumenter handlinger