neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvor ren er luften jeg puster inn?

HelpCenter FAQ

For å få tilgang til oppdaterte luftkvalitetsdata på lokalt og regionalt nivå kan du besøke den europeiske luftkvalitetsindeksen. Dette gjør det mulig for brukere å få innsikt i luftkvaliteten nær målestasjoner i individuelle land, regioner og byer. Indeksen er basert på konsentrasjonsverdier for opptil fem sentrale forurensende stoffer (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2) og beregnes hver time for mer enn 2 000 målestasjoner for luftkvalitet over hele Europa, ved å bruke oppdaterte data innrapportert av EEAs medlems- og samarbeidsland og av andre land som rapporterer frivillig.

 

Brukere kan også få tilgang til disse oppdaterte luftkvalitetsdataene via  den oppdaterte kartviseren for luftkvalitet som viser time- og daglige data.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Luftforurensning
Dokumenter handlinger