neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvilke konsekvenser har klimaendringene i Europa?

HelpCenter FAQ

Europa har blitt varmet opp raskere enn det globale gjennomsnittet. Klimaendringene skjer nå og vil bli mer alvorlige i fremtiden, selv om den globale innsatsen for å redusere klimagassutslipp viser seg å være effektiv. Konsekvensene vil imidlertid være mye mindre alvorlige hvis innsatsen for å redusere utslipp lykkes med å holde den globale temperaturøkningen godt under 2°C (som kreves av Parisavtalen). Ethvert utslippsscenario som overskrider denne grensen vil føre til betydelig større klimaendringer og de tilhørende virkningene.

 

Ekstremvær og klimarelaterte hendelser som skaper oversvømmelser og tørke, vil bli hyppigere og kraftigere i mange regioner. Dette vil føre til negative konsekvenser for økosystemer, økonomiske sektorer og menneskers helse og velvære. Derfor krever det å minimere risikoen fra globale klimaendringer målrettede tiltak for å tilpasse seg virkningene av klimaendringer, i tillegg til tiltak for å redusere utslipp av klimagasser . Tilpasningene må skreddersys til de spesifikke omstendighetene i ulike regioner og byer i Europa.

 

Se vår rapport om klimaendringer, påvirkninger og sårbarhet i Europa 2016, våre indikatorer for virkninger av klimaendringer og historiekart for klimaendringer.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger