neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva skal til for å gjøre Europas økonomi mer sirkulær?

HelpCenter FAQ

Å gjøre økonomien mer sirkulær kan minimere ressursutvinning og avfall, forbedre ressurseffektiviteten, redusere klimagassene  og andre utslipp, samt bidra til å bevare det biologiske mangfoldet. Imidlertid er Europas økonomi fortsatt i stor grad lineær og ville hatt nytte av å tenke nytt om måten produkter og materialer er designet, produsert, markedsført, brukt og gjenvunnet. Dette krever flere investeringer i oppskalering av lovende innovasjoner og bedre overvåking av fremdriften mot sirkularitet.

 

EEA har produsert rundt 20 publikasjoner som omhandler emnet som kan bidra til å svare på dette brede spørsmålet. Se for eksempel bane vei for en sirkulær økonomi – innsikt i status og potensialer, sirkulærøkonomi og bioøkonomi – partnere i bærekraft, og sirkulær ved design – produkter i sirkulærøkonomien

Finn flere titler fra EEA-publikasjonsdatabasen: EEA-publikasjoner om sirkulær økonomi.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger