neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva gjør EEA for å overvåke miljøprestasjonene i transportsektoren?

HelpCenter FAQ

EEA produserer en transport- og miljørapport og en orientering om fremdriften i transportsektoren mot sine miljø- og klimamål på årlig basis. Rapporten gir en dybdeanalyse av forskjellige transport- og miljøtemaer hvert år. Orienteringen er basert på en rekke nøkkelindikatorer som brukes for å spore kort- og langsiktig miljøprestasjon for transportsektoren i EEAs medlemsland. Den siste TERM-rapporten om digitalisering av transportsystemet er tilgjengelig her. Den siste indikatorbaserte vurderingen av framdriften mot viktige transportrelaterte politiske mål og mål er tilgjengelig her.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Transport
Dokumenter handlinger