neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva er PFAS og hvordan er de farlige for helsen min?

HelpCenter FAQ

Bestående av mer enn 4700 kjemikalier, er perfluorerte og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) en gruppe mye brukte, menneskeskapte kjemikalier som akkumuleres over tid i mennesker og i miljøet. De er kjent som "evige kjemikalier" da de er ekstremt vedvarende i naturen og kroppene våre. De kan føre til helseproblemer som leverskade, skjoldbruskkjertelsykdom, fedme, fruktbarhetsproblemer og kreft. Se vår orientering om økte kjemiske risikoer i Europa – PFAS for mer informasjon.

 

EUs Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) jobber også med PFAS. HBM4EU er en felles innsats av 30 land, EEA og Europakommisjonen, medfinansiert av Horizon 2020. Fra 2017 til 2021 genererer HBM4EU kunnskap for å informere om sikker håndtering av kjemikalier og dermed beskytte menneskers helse i Europa. Du kan se introduksjonsvideoen til HBM4EU her eller laste ned en kort oversikt over prosjektet, med tittelen HBM4EU i korte trekk.

 

HBM4EU koordinerer og fremmer menneskelig bioovervåking i Europa, og er i stand til å gi sterkere bevis på den reelle eksponeringen innbyggerne har for kjemikalier. I tillegg gir prosjektet en robust tolkning av menneskelig bioovervåkingsdata og mulig påvirkning av kjemisk eksponering på menneskers helse, ved å bruke de mest oppdaterte vitenskapelige verktøyene.

 

For mer informasjon om PFAS-arbeidet som utvikles under HBM4EU, se deres substans-nettside. På denne nettsiden kan du finne ut hvilke produkter PFAS brukes i, hvilke stoffer som inngår i gruppen, deres farlige egenskaper, menneskerelatert eksponering og policyspørsmålene som HBM4EU vil svare på med forskningen som utvikles.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Helse og miljø
Dokumenter handlinger