neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva er jordforsegling og hvorfor er det viktig å overvåke det?

HelpCenter FAQ

Jordforsegling kan defineres som ødeleggelse eller tildekking av bakken med et ugjennomtrengelig materiale. Det er en av hovedårsakene til jordforringelsen i EU. Jordforsegling påvirker ofte fruktbart jordbruksland, setter biologisk mangfold i fare, øker risikoen for flom og vannmangel og bidrar til global oppvarming. Siden midten av 1950-tallet har det totale overflatearealet til byer i EU økt med 78 %, og har dermed bidratt sterkt til jordforsegling og dens negative innvirkninger.

 

EEA har utviklet en interaktiv dataviewer som viser gjeldende status og endring i forsegling av landoverflaten (målt som ugjennomtrengelighet) i Europa hvert tredje år mellom 2006 og 2015. "Vieweren" forenkler vurderingen av jordforsegling over en bestemt periode, og som kan analyseres innenfor brukerdefinerte romlige enheter som administrative regioner, biogeografiske regioner eller landdekkeklasser.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Arealbruk
Dokumenter handlinger