neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva er forskjellen mellom tilpasning og begrensning?

HelpCenter FAQ

Tilpasning betyr å forutse de negative effektene av klimaendringer og iverksette passende tiltak for å forhindre eller minimere skaden de kan forårsake, eller utnytte muligheter som kan oppstå. Eksempler på tilpasningstiltak inkluderer storskala-endringer i infrastruktur, som å bygge forsvar for å beskytte mot havnivåstigning, samt atferdsendringer, som at enkeltpersoner reduserer matsvinnet sitt. I hovedsak kan tilpasning forstås som prosessen med å tilpasse seg nåværende og fremtidige effekter av klimaendringer.

 

Begrensning betyr å gjøre virkningene av klimaendringer mindre alvorlige ved å forhindre eller redusere utslipp av klimagassertil atmosfæren. Begrensning oppnås enten ved å redusere kildene til disse gassene — f.eks. ved å øke andelen av fornybar energi, eller etablere et renere mobilitetssystem — eller ved å øke lagringen av disse gassene — f.eks. ved å øke størrelsen på skogene. Kort sagt er begrensning et menneskelig inngrep som reduserer kildene til klimagassutslipp og/eller forbedrer senkningene.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger