neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva er farene ved kjemisk forurensning i europeiske farvann?

HelpCenter FAQ

Kjemikalier er en del av vårt daglige liv, og tusenvis av dem brukes hver dag. Noen kjemikalier utgjør imidlertid en risiko for planter og dyr som lever i vann, så vel som for dyrene som spiser dem og for mennesker. Noen av risikoene har vært kjent i flere tiår, men nye risikoer dukker opp regelmessig.

Menneskelig eksponering for farlige menneskeskapte kjemikalier kan skje ved inntak av forurenset vann eller sjømat, eller via bading. Avhengig av eksponeringsnivået kan de påfølgende effektene føre til en rekke kroniske sykdommer, som for eksempel kreft. Vår orientering om hvordan plantevernmidler påvirker menneskers helse og økosystem gir viktig informasjon om bruk av plantevernmidler og deres virkninger.

Kjemikalier har også negative effekter på marine økosystemer, reduserer tjenestene de kan yte til menneske og økonomi, samt ødelegger den naturlige balansen i disse økosystemene.

Se EEA-rapporten om kjemikalier i europeiske farvann eller vår orientering om håndtering av systemisk bruk av kjemikalier i Europa for ytterligere informasjon.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Vann og havmiljø
Dokumenter handlinger