neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva er de viktigste kildene til forurensing av vannet?

HelpCenter FAQ

Mange menneskelige aktiviteter kan ha negativ innvirkning på kvaliteten på våre elver, innsjøer, hav og grunnvann. Vannkvaliteten påvirkes av direkte tilførsler, for eksempel fra en fabrikk eller avløpsrenseanlegg, såkalt "punktkildeforurensning". Den er også påvirket av forurensning fra et mangfold av kilder, som næringsstoffer og plantevernmidler fra oppdrettsaktiviteter, og luftforurensning fra industrien som deretter faller tilbake til land og hav, såkalt "diffus forurensning". Hovedpunktkilden for forurensning til vann er fra kloakk og behandlingen av avløpsvann, mens for diffus forurensning er hovedkildene fra oppdrett og fossile kraftverk (via luften). Merk at selv om renseanlegg er identifisert som en "punktkilde", er de ikke den faktiske kilden ettersom de behandler det der stammer fra toalettene og vaskene våre.

 

Finn ut mer ved å bla gjennom innholdet vårt om vann og det marine miljø.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Vann og havmiljø
Dokumenter handlinger