neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hva er andelen av klimagassutslipp per transportform?

HelpCenter FAQ

Andelen av klimagassutslipp per transportform er satt sammen ved å bruke de nasjonale utslippene rapportert til FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) og til EUs overvåkingsmekanisme for klimagasser og er tilgjengelig under EEA-indikatoren klimagassutslipp fra transport i Europa.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Transport
Dokumenter handlinger