Hvis plenen får vokse seg litt lengre, trenger den mindre vann.

Endre språk
Eco-Tip utløpt
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Høyere gress har dypere røtter og gir skygge på jorden slik at tapet av fuktighet blir mindre.
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100