volgende
vorige
items

EMA-activiteiten

Pagina Laatst gewijzigd 05-09-2018
1 min read
This page was archived on 05-09-2018 with reason: No more updates will be done
De EMA-werkzaamheden op het gebied van biodiversiteitsgegevens, indicatoren en evaluaties richten zich op conserveringsmaatregelen (zoals beschermde gebieden of bescherming van soorten) en op de integratie van biodiversiteitsmaatregelen in sectoren als bosbouw, landbouw en visserij. Belangrijke activiteiten omvatten ook het 'Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators'-proces en het beheer van de Clearing House Mechanism for Biodiversity (internationaal uitwisselingsmechanisme voor biodiversiteit) van de Europese Gemeenschap (link). Het EMA wil het aangewezen Europese gegevenscentrum voor biodiversiteit worden.

'Kijk heel erg goed naar de natuur en je zult alles beter begrijpen.'

Albert Einstein

Gegevens

Het EMA wordt de komende jaren het Europees Gegevenscentrum voor biodiversiteit, voor opslag en beheer van EMA-gegevensverzamelingen, koppeling met complementaire gegevensverzamelingen van derden, ontwikkeling van indicatoren voor biodiversiteit en het in het algemeen bieden van toegang tot Europese biodiversiteitsgegevens.

Het project 'Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators' ( SEBI 2010) draagt bij aan de monitoring van vooruitgang richting de 2010-doelstelling. SEBI 2010 stroomlijnt indicatoren op nationaal, regionaal en wereldwijd niveau en zorgt voor de gegevensstromen voor de productie van indicatoren.

Het EMA werkt ook regelmatig centrale biodiversiteitsindicatoren bij van zijn basisset van indicatoren.

De EUNIS-gegevensbank is publiek toegankelijk en biedt informatie over soorten, habitattypen en locaties in Europa.

Evaluaties

Wanneer kwalitatieve gegevensstromen beschikbaar zijn, zal meer de nadruk worden gelegd op geïntegreerde evaluaties over de mate waarin biodiversiteitsbeleid effect heeft, welke invloed andere beleidsmaatregelen hebben op biodiversiteit en welke beleidsveranderingen eventueel nodig zijn. Recente evaluaties zijn te vinden in het EMA-rapport '2005 State and outlook report' van het EMA en zijn vierde pan-Europese evaluatie.

Belangrijke evaluaties die op stapel staan, zijn:

  • Een voortgangsevaluatie richting de Europese 2010-doelstelling over biodiversiteit op basis van een verzameling specifieke biodiversiteitsindicatoren, gepland voor 2008.
  • Een ecosysteemevaluatie voor Europa, af te ronden in 2012.

Specifieke projecten in het EMA-managementplan betreffen evaluaties van:

  • het Natura 2000-netwerk
  • landbouwgrond en plattelandsgebieden;
  • landbouwgrond met hoge natuurwaarden;
  • bosecosystemen en
  • economische evaluatie van voordelen van natuurbeheer.

Ter ondersteuning van het Verdrag inzake biologische diversiteit, beheert het EMA ook het European Community Biodiversity Clearing House Mechanism (CHM). Het CHM promoot technische samenwerking en technologieoverdracht binnen de Europese Unie en haar lidstaten, binnen de pan-Europese regio en de rest van de wereld.

De EMA-groep voor biodiversiteit en ecosystemen leidt de werkzaamheden van het Agentschap op dit terrein. De groep werkt nauw samen met het Europees thematisch centrum voor bodiversiteit (ETC/BD) en met het landennetwerk van het EMA (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties