volgende
vorige
items

Inhoud

Pagina Laatst gewijzigd 19-04-2016
1 min read
EEA Logo

HET MILIEU IN EUROPA:
DE TWEEDE BALANS

EEN OVERZICHT

Europe's Environment Logo

Inhoud
1 Inleiding
2 Algemene conclusies
3 Conclusies per milieuprobleem
Klimaatverandering
Aantasting ozonlaag
Verzuring
Troposferische ozon
Chemische stoffen
Afval
Biodiversiteit
Binnenwateren
Zee- en kustmilieu
Achteruitgang bodemkwaliteit
Stedelijk leefmilieu
Technologische ongevallen en natuurrampen

Phare logo

Tacis logo

NOTA BENE

De inhoud van dit verslag geeft niet noodzakelijkerwijs de officiële standpunten van de Europese Commissie of van andere communautaire instellingen weer. Noch het Europees Milieuagentschap, noch enige andere persoon of onderneming die names het agentschap optreedt, kan voor de eventuele gevolgen van de hier gepubliceerde informatie verantwoordelijk worden gesteld.

Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internat via de Europeaserver (http://europa.eu.int).

Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1998

ISBN92-9167-090-1

© EMA, Kopenhagen, 1998

Overneming met bronvermelding toegestaan.

Europees Milieuagentschap
Kongens Nytorv 6
DK - 1050 Kopenhagen K
Denemarken
Tel: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
E-mail: eea@eea.eu.int

Permalinks

Documentacties